Bemutatás

Üdvözöljük a PKE Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportjának honlapján!logo honlapra

Tanszékünk az egyetlen magyar oktatási nyelvű egyetemen működő Germanisztika Tanszéki Csoport Romániában.

A tanszék története 1995-re nyúlik vissza, amikor az Egyetem jogelődjén, a Sulyok István Református Főiskolán elindult a Német nyelv és irodalom – Református didaktikai teológia főiskolai szakpár.

2002-ben a Partiumi Keresztény Egyetemen létrejött az önálló Német nyelv és irodalom egyetemi szak.

Jelenleg nemcsak önálló alapképzés, hanem angol-német BA-szakpár keretében is folytathatók germanisztikai tanulmányok Egyetemünkön.

A Német nyelv és irodalom szak egyik különlegessége, hogy – a többi romániai germanisztikai képzéstől eltérően – a magyar nyelvet használjuk segédnyelvként a német nyelvi készségfejlesztés (pl. nyelvtani magyarázatok, szókincsfejlesztés), valamint a fordítási gyakorlatok során.

A sikeres alapképzést követően lehetőség nyílik az MA-szinten történő továbbtanulásra: a Többnyelvűség és multikulturalitás mesterképzés keretében a hallgatók az alaptárgyak és a közös fordítástudományi tárgyak mellett választhatnak a német, angol, magyar vagy román szakirányok közül. Ezáltal MA-szinten is biztosított a germanisztikai képzés Egyetemünkön.

A PKE-n szerezhető egyetemi oklevelek az Egyetem átfogó akkreditációjának köszönhetően egyenértékűek a romániai állami egyetemek által kibocsátott diplomákkal.

A Partiumi Keresztény Egyetem dinamikusan fejlődő oktatási intézmény, hallgatóink nemzetközi összehasonlításban is színvonalas képzésben részesülnek: komoly szaktudással rendelkező, országos és nemzetközi szinten is elismert oktatók, neves külföldi vendégelőadók, külföldi tanulmányi ösztöndíj-lehetőségek és egy gazdag, folyamatosan fejlődő könyvtár segítik szakmai fejlődésüket. Ezáltal egyetemünk hallgatói színvonalas és inspiráló körülmények között készülhetnek fel az értelmiségi pályára.

A képzés színvonalát növeli, hogy a Janus Pannonius Szakkollégium keretében hallgatóink személyre szabott extracurriculáris kompetenciafejlesztésben részesülhetnek. A szakkollégiumi tagok témavezető oktatójuk irányításával betekintést nyerhetnek a tudományos kutatás világába, egyéni szakmai eredményeiket pedig bemutathatják a PKE évente megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferenciáján. 2011-ben megalapult a Janus Pannonius Szakkollégium Germanisztikai Műhelye, amely a német irodalommal, nyelvvel, kultúrával kapcsolatos hallgatói kutatásokat hivatott előmozdítani.

A Német nyelv és irodalom szakon tanuló hallgatók az ERASMUS hallgatói mobilitás keretében számos külföldi egyetemen folytathatnak egy féléven keresztül germanisztikai tanulmányokat. 7 magyarországi egyetem mellett a németországi Augsburgi Egyetem, a hollandiai Driestar Educatief  Pedagógiai Főiskola (Gouda) és a törökországi Necmettin Erbakan Tudományegyetem (Konya) közül is választhatnak.

Kutatási eredményeink ismertetése és a szakmai kapcsolatok bővítése céljából Tanszé­künk rendszeresen Nemzetközi Germanisztikai Konferenciát szervez, és saját tudományos sorozatot hozott létre Großwardeiner Beiträge zur Germanistik címmel. A sorozatban eddig 15 kötet jelent meg.

A Partiumi Keresztény Egyetem büszke arra, hogy kiemelten hallgatóbarát intézmény, amelyben a versenyképes egyetemi képzés mellett nagy hangsúlyt kap a közösségépítés.

A Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoport a következő közösségi rendezvényeket szervezi meg évről évre hallgatóinak: orientációs nap az elsőéveseknek, csapatépítő nap, német filmklub, adventi ünnepség, tanulmányi kirándulások, szaknap, hallgatói workshopon való részvétel Bad Kissingenben, Bajorországban.

 

A Német nyelv és irodalom alapszak részletes bemutatása elérhető itt.

A Többnyelvűség és multikulturalitás mesterképzés részletes bemutatása elérhető itt.


Szakkoordinátor:

Dr. Bánffi-Benedek Andrea, egyetemi docens

  • E-mail: benedekandrea@partium.ro
  • Telefon: +40-259-418252/120, +40-259-418244/138
  • Fax: +40-259-418252, +40-259-418244

Programvezető:

Dr. János Eszter, egyetemi adjunktus

  • E-mail: janoseszter@partium.ro
  • Telefon: +40-259-418252/120, +40-259-418244/138
  • Fax: +40-259-418252, +40-259-418244

Titkárság:

Gyarmati Erika, titkárságvezető

  • E-mail: mt@partium.ro
  • Telefon: +40-259-418252/119
  • Fax: +40-259-418252             

Elérhetőségek: