Kutatás

2011-2012 : HURO/0901/042 – Ethnic Revival

2008-2012 : dukg – Német-magyar kontrasztív grammatika

2006-2009 : Önéletrajz, fiktív autobiográfia, önéletrajziság. Támogató: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete

2005-2006 : Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht. Támogató: Sapientia KPI

2005-2006 : A globalizáció jegyében értelmezett interkulturalitás, transzkulturalitás és transznacionalitás problémaköre a regionális német kultúrákban és irodalmakban. Támogató: Sapientia KPI

2004-2005 : Emlékezet, narráció és innováció a 18-19. századi német drámairodalomban (Az erdélyi német színjátszás és drámairodalom példája). Támogató: Sapientia KPI

2004-2005 : Hibaelemzés és -javítás. Haladó nyelvtanulók leggyakoribb nyelvi hibái és orvoslásuk az idegennyelv-oktatás hatékonyságának érdekében. Támogató: Sapientia KPI

2004-2005 : Fordítás és recepció. A kulturális közvetítés kérdései a német irodalom magyar nyelvű recepciójának szemszögéből. Támogató: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete

2001-2002 : A színház helye a XVIII. század művelődési intézményrendszerében. Támogató: Arany János Közalapítány a Tudományért

2000-2004 : Az érzékenység drámái a magyar nyelvű színjátszás gyakorlatában. Támogató: Sapientia KPI