Boszák Gizella, dr.

boszak gizellaTudományos fokozat: PhD

Egyetemi beosztás: egyetemi docens

 • Tanulmányok:
 • Doktori oklevél: 2008, Debreceni Egyetem, Nyelvtudományok Doktori Iskolája
 • Egyetemi oklevél: 1999, református didaktikai teológia-német szak, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Szakterület:

 • Oktatás: leíró nyelvtan
 • Kutatás: szintaxis, összehasonlító nyelvészet, kontaktusnyelvészet

Oktatott tantárgyak:

 • leíró nyelvtan, előadás, 3-6. félév

Tudományos kutatási projektek:

          Támogató: Sapientia KPI

 • 2004-2005 – Hibaelemzés és -javítás. Haladó nyelvtanulók leggyakoribb nyelvi hibái és orvoslásuk az idegennyelv-oktatás hatékonyságának érdekében. Támogató: Sapientia KPI
 • 2005-2006 – Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht. Támogató: Sapientia KPI
 • 2008-2012 – Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet: dukg Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik.

Ösztöndíj: 

 • 2014.11.01.-2015.01.31: DAAD ösztöndíjas, Forschungs- und Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler, Universität Augsburg, Philologisch-historische Fakultät (Germanistik)

Egyéb:

 • A Romániai Germanisták Társaságának tagja
 • A MTA külső köztestületi tagja

Elérhetőség:


Publikációk

Kötet

Realisierung der valenzbestimmten Korrelate des Deutschen. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2009.

Nyelv és kommunikáció. Oradea: Partiumi Kiadó, 2009.

Kötetben megjelent fejezetek

 1. Boszák, Gizella – Pilarsky, Jiri (2013): Das Determinativ. In: Pilarsky, J. (2013, Hrsg.): Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik, Band 2. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó/Debrecen University Press, 614-653.
 2. Boszák, Gizella – Pilarsky, Jiri (2013): Das Pronomen. In: Pilarsky, J. (2013, Hrsg.): Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik, Band 2. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó/Debrecen University Press, 654-700.
 3. Boszák, Gizella (2013): Der Subjunktor. In: Pilarsky, J. (2013, Hrsg.): Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik, Band 2. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó/Debrecen University Press, 732-761.

Lektorált kötet

Bánffi-Benedek, Andrea: DEUTSCH FÜR  DICH 2. Übungen zu deutschen Sprichwörtern, Phraseologismen, Redewendungen. Oradea: Editura Partium, 2014. ISBN 978-606 -8156 -54 5.

Hamburg  Andrea (2013): Limba german pentru afaceri. Manual pentru anul I. Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Lehrbuch 1. Universitatea din Oradea. (megjelenés előtt)

Hamburg  Andrea (2013): Limba german pentru afaceri. Manual pentru anul II. Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Lehrbuch 2. Universitatea din Oradea.  (megjelenés előtt)

Szerkesztett kötetek

Germanistik ohne Grenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. 3. Szerk.Boszák Gizella. Kolozsvár–Nagyvárad, EME–Partium Kiadó, 2007.

Wissenschaften im Dialog. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Szerk.Boszák Gizella – Crişan Renáta Alice. Bd. 3, Cluj-Napoca – Oradea: Societatea Muzeului Ardelean – Editura Partium, 2008.

Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Bd. 2, Szerk. Benedek Andrea – Boszák Gizella – Crişan Renáta Alice. Cluj-Napoca – Oradea: Societatea Muzeului Ardelean – Editura Partium,2010.

Fehlertypologie im DaF-Unterricht. Band 1. Studien zu Deutsch-rumänisch-ungarischen Interferenzerscheinungen. Szerk. Boszák Gizella. Scientia Verlag: Cluj-Napoca, 2010.

Interkulturelle Erkundungen. Leben, Schreiben und Lernen in zwei Kulturen. Band 2. Szerk. Nagy Ágota – Boszák Gizella. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2012.

János, Szabolcs / Nagy, Ágota (Hrsg.): Krisen als Wendepunkte. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge der V. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium, Oradea, 6.–8. September 2012. Wien: Praesens Verlag, 2015 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, 12), 309 S.

Umwandlungen und Interferenzen. Peter Lang Verlag, 2015, Großwardeiner Beiträge zur Germanistik. 2014 (megjelenés előtt)

Gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány

Einführung in die kontrastive Linguistik. In: Fehlertypologie im DaF-Unterricht.Band 1. Studien zu Deutsch-rumänisch-ungarischen Interferenzerscheinungen. Hg. Boszák Gizella, Scientia Verlag: Cluj-Napoca, 2010, 17-28.

Plädoyer für die Dependenzgrammatik. Valenzträger des Deutschen. In: Globale und  lokale Denkmuster. Festschrift für Elena Viorel zum 70. Geburtstag. Hg. János-Szatmári Szabolcs. Cluj-Napoca – Oradea: Societatea Muzeului Ardelean – Editura Partium, 2010, 51-66.

Konferenciakötetben megjelent tanulmány

Boszák Gizella (2016): Geschichte der Sathmarer Schwaben. Hg: Mihály Harsányi In: Wissenschaftliche Beiträge der Károly Eszterházy Universität für angewandte Wissenschaften. Germanistische Studien. Band X., 55-67.

Boszák Gizella (2016): Homonímia az interkultúrális kommunikációban. Hg: Maior Enikő – Tóth Péter – Varga Anikó: Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl. I. Kárpát-medencei oktatási Konferencia. Tanulmánykötet, 81-94.

Abschlussbericht zum Projekt Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht. In: Boszák Gizella (Szerk.): Germanistik ohne Grenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. 3. kötet Kolozsvár – Nagyvárad: EME – Partium Kiadó, 23-27, 2007, (Schriftenreihe des Lehrstuhls für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft der Christlichen Universität Partium).

Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

Dürscheid, Christa: Syntax. Grundlagen und Theorien. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2000 (Studienbücher zur Linguistik Bd. 3). In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik. 11.2 (2001), 257-261.

Das Korrelat im Deutschen im Vergleich mit dem Ungarischen. In: Partiumi Egyetemi Szemle, A Partiumi Keresztény Egyetem Tudományos Lapja. 1, 2002 Febr., Pro Philosophia Kiadó, Oradea, 199-204.

Korrelat: Satzglied oder Verweiselement? In: Partiumi Egyetemi Szemle, A Partiumi Keresztény Egyetem Tudományos Lapja. 2, 2002 Dec., Pro Philosophia Kiadó, Oradea, 193-202.

Nicolae, Octavian: Gramatica contrastivă a limbii germane. II. Morfologia şi sintaxa. Iaşi: Polirom, 2001. In: Partiumi Egyetemi Szemle, A Partiumi Keresztény Egyetem Tudományos Lapja. 1., 2002 Febr., Pro Philosophia Kiadó, Oradea, 205-206.

Zum Begriff Valenz. In: Partiumi Egyetemi Szemle, A Partiumi Keresztény Egyetem Tudományos Lapja. 1, 2006. V., Oradea: Partiumi Kiadó, 139-145.

Ann Coene: Lexikalische Bedeutung, Valenz und Koerzion. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag, 2006 (Germanistische Linguistik Monographien Bd. 19), In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik: 17.1 (2007), 85-91.

Előadások tudományos konferenciákon

Das Korrelat im Deutschen. Nagyváradi Állami Egyetem, Nagyvárad, 20-21.05.2002.

Korrelat des Subjektsatzes: es. VII. Kongress der Germanisten Rumäniens, Temesvár, 22.-25.05.2006

Abschlussarbeit zum Projekt Fehlerkorrektur im Daf-Unterricht. I. Internationale Germanistentagung, Germanistik ohne Grenzen. Nagyvárad, 20.-22.02.2007.

Korrelat es im Vorfeld des Matrixsatzes. II. Internationale Germanistentagung, Wissenschaften im Dialog, Nagyvárad, 20.-22.02.2008.

Geschichte der Sathmarer Schwaben:  2015.március 27.-28., Eger: Jubiläumskonferenz. Tradition und Zukunft germanistischer Forschung und Lehre. Eszterházy Károly Főiskola, Magyarország.

Homonímia az interkulturális kommunikációban. Óbudai Egyetem – Partiumi Keresztény Egyetem, I. Kárpát-Medencie Oktatási konferencia. 9.-10. Juni 2016, Oradea, Rumänien

Sprachliche Missverständnisse in deutsch-rumänischen Ehen. Germanistik zwischen Regionalität und Internationalität – Internationale Tagung: 60 Jahre Temeswarer Germanistik, 20. - 22. Oktober 2016, Temeswar,  Rumänien