Stoicu-Crişan Renáta, drs.

crisan renata alice

Egyetemi beosztás: tanársegéd

Tanulmányok:

 • doktori képzés: 2012 abszolutórium, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományok Doktori Iskola
 • magiszteri képzés: 2008, Közép-Kelet-Európa német irodalma magiszteri program, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • egyetemi oklevél: 2007, Német nyelv és irodalom szak, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Szakterület:

 • Oktatás: Filmesztétikai tanulmányok és médiaismeret, Fordítás; Szövegek alkotása
 • Kutatás: Intermedialitás; Filmelemzés; Médiák használata a nyelvoktatásban

Oktatott tantárgyak

 • Alkalmazott informatika, szeminárium / 1. félév
 • Fordítás, szeminárium / 3. félév / 4. félév / 5. félév / 6. félév
 • Szakspecifikus kompetenciák fejlesztése, szeminárium / 3. félév / 4. félév
 • Filmesztétikai tanulmányok és médiaismeret, előadás / 5. félév / 6. félév
 • Szövegek alkotása (kultúra, turizmus), szeminárium / 5. félév / 6. félév

Tudományos kutatási projektek:

          Támogató: Sapientia KPI

 • 2014 - Topográfiai modellek a kelet-közép európai mikro-régiókban. Támogató: Sapientia KPI
 • 2011-2012 – Ethnic revival: Esélyegyenlőség a lokális identitás megőrzésére és újjászervezésére az oktatásban és a szakemberképzésben. Egalitatea de şanse în vederea păstrării si redefinirii identităţii locale în învăţământ şi formarea de specialişti. Támogató: EU
 • 2008–2009 – Önéletrajz, fiktív autobiográfia, önéletrajziság. Támogató: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete
 • 2007–2008 – Önéletrajz, fiktív autobiográfia, önéletrajziság. Támogató: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete
 • 2006–2007 – Önéletrajz, fiktív autobiográfia, önéletrajziság. Támogató: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete
 • 2005–2006 – A globalizáció jegyében értelmezett interkulturalitás, transzkulturalitás és transznacionalitás problémaköre a regionális német kultúrákban és irodalmakban. Támogató: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete

Elérhetőség:


Publikációk

Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

Der Einsatz von Medien im DaF-Unterricht. Partiumi Egyetemi Szemle2007/2.

Konferenciakötetben megjelent tanulmány

Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztése multimédiás anyagok segítségével a német mint idegen nyelv oktatásában. In: Maior, Enikő/Tóth, Péter/Varga, Anikó (Hg.): Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl. I. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia/Tanulmánykötet. CD-ROM. 2016, 108-115.

Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz durch filmische Kontexte. In: János, Szabolcs (in Zusammenarbeit mit Andrea Bánffi-Benedek und Gizella Boszák) (Hg.): Umwandlungen und Interferenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Wien: Praesens 2016 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, 13), 237-244.

Räume kultureller Erinnerung in Schlattners Roman Der geköpfte Hahn und seiner Verfilmung. In: Hillenbrand, Rainer (Hg.): Erinnerungskultur. Poetische, kulturelle und politische Erinnerungsphänomene in der deutschen Literatur. Wien: Praesens Verlag, 2015, S. 215-222. (Pécser Studien zur Germanistik 7)

Diktatur und Literatur. Der Verrat Eginald Schlattners. IN: Sprache, Literatur und Kultur in Grenzräumen. Studien aus dem Bereich der Sprach-, Literatur-und Kulturwissenschaft. Hg. von Szabolcs János Szatmári, Ágota Nagy, Péter Varga. Oradea: Editura Partium, 2012, 219-227.

Mediengesteuerter Fremdsprachenunterricht – der Film als Hilfsmittel der kreativen und kommunikativen Stundengestaltung. IN: Sprache, Literatur und Kultur in Grenzräumen. Studien aus dem Bereich der Sprach-, Literatur-und Kulturwissenschaft. Hg. von Szabolcs János Szatmári, Ágota Nagy, Péter Varga. Oradea: Editura Partium, 2012, 67-79.

A videofilm használatának lehetőségei a német mint idegen nyelv órákon. IN: Új média és kommunikatív magatartás: 2008.február 29.-március 1., Marosvásárhely. Cluj Napoca: Scientia, 2011, 181-186.

Die Frau als Garantie des filmischen Erfolgs. Die Verfilmung des Kriminalromans Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt durch Maximilian Schell. IN: Mesél(het)ő női történetek?! Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben. Nagyvárad-Budapest: Partium Kiadó – Protea Kulturális Egyesület, 2011, 217-223.

Friedrich Dürrenmattas Auffassung von der Funktion des Schriftstellers im Roman Der Richter und sein Henker und in der Filmfassung des Werkes. IN: Globale und lokale Denkmuster. Festschrift für Elena Viorel zum 70. Geburtstag. Cluj Napoca – Oradea: Partium Verlag, 2010, 147-155.

Die Möglichkeiten der Literaturverfilmung: Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt. In: Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung. Vol. 12. Braşov: aldus Verlag. 2010, 125-133.

Möglichkeiten der Gedächtnisarbeit: Audio-Visualität im DaF-Unterricht. In: Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung. Vol. 11. Braşov: aldus Verlag. 2009, 286-296.

Möglichkeiten des Einsatzes von Videomaterialien im DaF-Unterricht. In: Gizella Boszák (Hg.): Wissenschaften im Dialog. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Vol. 6. Klausenburg-Großwardein: Siebenbürgischer Museum-Verein – Partium Verlag, 2008, 383-390.

Videóanyagok használata a német, mint idegen nyelv oktatásában. RODOSZ Konferenciakötet 2007, 46-52.

Internetes újságban megjelent tanulmány

Sinn des Videoeinsatzes im DaF-Unterricht. TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften „Wissen, Kreativität und Transformationen von Gesellschaften“ Sektion: Transformationen der Germanistik. Neue Wege, neue Grenzen, neue Tendenzen in der Forschung und im Unterricht 2007.

Előadások szakmai konferenciákon

Förderung interkultureller kommunikativer Kompetenz durch Medien im Rahmen der germanistischen Ausbildung. Germanistik zwischen Regionalität und Internationalität – Internationale Tagung: 60 Jahre Temeswarer Germanistik. Temesvár, 2016.október 20-22.

Der Zufall als beherrschendes Element in Dürrenmatts Kriminalromane. VII. Internationale Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium: Netzwerke und Transferprozesse. Nagyvárad, 2016. szeptember 8-9.

Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztése multimédiás anyagok segítségével a német mint idegen nyelv oktatásában. I. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. Nagyvárad, 2016. június 9-10.

Deutung nonverbaler Ausdrucksformen in der interkulturellen Kommunikation. Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur. Pécs, 2016. április 21-22.

Einfluss nationaler Stereotypen auf die interkulturelle kommunikative Kompetenz. Sprache – Literatur – „Nation“ im östlichen Mitteleuropa. Internationale Tagung der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Babeș-Bolyai-Universität Cluj-Napoca/Klausenburg, 2015 szeptember 15.–17.

Förderung interkultureller Kompetenz durch literarische und filmische Kontexte. X. Internationaler Kongress der Germanisten Rumäniens Braşov / Kronstadt 2015 31.05. - 4.06.

Aspekte der Filmnarratologie im Rahmen der transmedialen Grenzüberschreitungen. Tradition und Zukunft germanistischer Forschung und Lehre, Eger, 2015 március 27–28.

Az irodalom és film kapcsolata – Friedrich Dürrenmatt detektívregényeinek megfilmesítése alapján. TÜKÖR - Tudományos ülésszak közösségünk részére, Nagyvárad, 2015 február 25-26.

Orte kultureller Erinnerungen. Kontextualisierung und Raumdarstellung im Film Der geköpfte Hahn. Erinnerungskultur. Poetische, kulturelle und politische Erinnerungsphänomene in der deutschsprachigen Literatur. Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs. Pécs, 2014 május 22.- 23..

Epochenporträt im Film. Bilderbogen einer Familie: István Szabós Film Ein Hauch von Sonnenschein. Deutsch-jüdische Kultur- und Beziehungsgeschichte im östlichen Europa. Tagung der Akademie Mitteleuropa e.V. in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Deutschsprachige-Jüdische Kultur Mitteleuropas an der Eötvös Loránd Universität, Budapest. Bad Kissingen, 2013. december 0105.

Problematik der Verfilmung dramatischer Texte, dargelegt am Beispiel der tragischen Komödie „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt. Wechselwirkungen. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Pécs, 2010 szeptember 9.-11.

Die Frau als Garantie des filmischen Erfolgs. Die Verfilmung des Kriminalromans Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt durch Maximilian Schell. Mesél(het)ő női történetek. Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben. Großwardein–Nagyvárad, 2010. június 10.–11.

Figurenkonstellation im Kriminalroman und seine Verfilmung – Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt. VIII. Internationaler Kongress der Germanisten Rumäniens. Kolozsvár, 2009 május 25.-28.

Die Möglichkeiten der Literaturverfilmung: Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt. XII. Wissenschaftliche Arbeitstagung Kronstädter Germanistik „Lachgeschichte(n). Humor und seine Spielarten in der deutschen Sprache und Literatur“ Brassó, 2009 március 26.-29.

Intermedialität: zwischen Kriminalroman und Kriminalfilm anhand des Wekes Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt. III. Internationale Germanistentagung Partium „Begegnungsräume der Kulturen“. Nagyvárad, 2009 február 18.-20.

Persönliche Erfahrungen und kollektives Schicksal. Eginald Schlattners autobiographischer Roman Das Klavier im Nebel. Wissenschaftliche Tagung „Germanistik mit vielen Fragen“. Nyíregyháza, 2008 november 25.

Möglichkeiten der Gedächtnisarbeit: Audio-Visualität im DaF-Unterricht. Die IX. Wissenschaftliche Arbeitstagung Kronstädter Germanistik in Brassó, 2008 március 27 – 29.

A videofilm használatának lehetőségei a német mint idegen nyelv órákon.Die Wissenschaftliche Tagung „Új médiák és kommunikatív magatartás” in Marosvásárhely 2008 február 29 – március 1.

Möglichkeiten des Einsatzes von Videomaterialien im DaF-Unterricht. Die II. Wissenschaftliche Tagung „Wissenschaften im Dialog“ in Nagyvárad, 2008 február 20 – 22.

Sinn des Videoeinsatzes im DaF-Unterricht. Wissenschaftlichen Tagung Wissen, Kreativität und Transformationen von Gesellschaften in Bécs, 2007 december 7 – 9.

Videóanyagok használata a német, mint idegen nyelv oktatásában. Die VIII. Wissenschaftliche Tagung RODOSZ in Kolozsvár, 2007 november 2 – 4.

Video im DaF-Unterricht. Die 10. Wissenschaftliche Tagung Partium. Nagyvárad, 2007 február 20 – 22.

Das Leben der Großwardeiner Juden vor und nach dem II. Weltkrieg. Die 9. Wissenschaftliche Tagung Partium. Nagyvárad, 2006 május 12 – 14.

Die Großwardeiner Juden vor dem zweiten Weltkrieg. Der Holocaust in der (deutschsprachigen) Literatur Südosteuropas. Eisenmarkt, 2006 február 03 – 05